1900-talets

Så här används ordet 1900-talets i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Fredrik Böök utgav på våren en liten essäsamling under titeln » Från åttiotalet » och på hösten sitt stora verk om 1900-talets svenska litteratur , » Resa kring den Svenska parnassen » , en av årets mest omtalade och från alla håll prisade böcker ; den flitige författaren utgav dessutom en kort skildring av en » Resa till Växiö » , vari Tegnérminnena i den gamla stiftsstaden och i Östrabo utgöra det centrala , samt en samling kulturhistoriska kåserier under titeln » ögonvittnen » .
  • Den särskilt från konstnärshåll under föregående år inledda kritiken av den svenska affischkonsten fick ny näring genom ett temperamentsfullt inlägg i Svenska Dagbladet av arkitekt Hakon Ahlberg , som ledde till en av ledande organisationer inom reklamfacket ordnad utställning i Nordiska museet av svensk affischkonst , där den av konstnärsaffischer från 1900-talets början dominerade historiska avdelningen rönte större uppskattning än de moderna kommersiella affischerna .
  • Ett brev från 1900-talets början ställt till Fredrika Bremer-förbundet illustrerar konkreta missförhållanden samt brevskriverskans känslor av ängslan och vanmakt .


Ordanalys

1900-talets består av elva bokstäver, varav två vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.