1700-talets

Så här används ordet 1700-talets i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Axel Strindbergs Arbetare och radikaler i 1700-talets Sverige var ett på marxistisk historieuppfattning fotat arbete .
  • Årets stora konstindustriella evenemang var utställningen Rörstrand under tre århundraden på Nationalmuseum , som i en av arkitekt Åke Huldt skickligt skapad utställningsteknisk ram gav en lysande exposé av vårt äldsta keramiska industriföretags historia från 1700-talets storhetstid till den moderna produktionen , inom vilken vid Gunnar Nylunds sida Isaac Grünewald gjorde sin debut som målare i fajans .
  • En specialutställning visande mästerstyckeritningar från Stockholms snickareämbete under 1700-talets senare och 1800-talets förra hälft hade under året anordnats .


Ordanalys

1700-talets består av elva bokstäver, varav två vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.