12-milsgränsen

Så här används ordet 12-milsgränsen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • De första dagarna i september var läget rätt kritiskt och flera intermezzon inträffade , dock inga av allvarligare art. Redan efter några dagar hade dock de brittiska trålarna med blott några få undantag sökt sig andra fiskevatten utanför 12-milsgränsen och man fick det intrycket att den brittiska aktionen endast innebar en protestdemonstration av kraftigaste art i rättsfrågan .
  • En mycket stor brittisk trålarflotta uppenbarade sig även den 1 september vid Islands kust och bedrev fiske innanför den nya 12-milsgränsen , medan isländska vaktfartyg så gott sig göra lät sökte hindra och uppbringa dem .
  • Där tolkas EU-reglerna så att ett ensidigt svenskt torskfiskestopp endast kan tillämpas ut till den så kallade 12-milsgränsen ( i princip tolv sjömil ut från kustlinjen ) .


Ordanalys

12-milsgränsen består av fjorton bokstäver, varav tre vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.