övningstiden

Så här används ordet övningstiden i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Visserligen yrkade på våren arbetarepartiet på inställande av årets mindre fälttjänstövningar - några större dylika hade icke på länge hållits i Norge men varken detta förslag eller ett förslag om 48 dagars rekrytskola vann flertal , vadan i själva verket övningstiden för längdes från 60 till 72 dagar , varmed dock icke den i härordningen fastställda övningstiden fullt uttagits .
  • Socialdemokraterna framförde motionsvis sin reservation från försvarsrevisionen , dock med ökning av den värnpliktiga linjekontingenten från 11,000 till 17,000 man och sänkning av övningstiden från 180 till 140 dagar .


Ordanalys

övningstiden består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.