övervunnit

Så här används ordet övervunnit i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Denna upp lades från socialdemokratiskt håll huvudsakligen som en strid för eller mot regeringens krispolitik , och med hänsyn till vissa meningsskiljaktigheter gent emot bondeförbundet och de frisinnade gjorde man i partimanifestet ett uttalande mot » den räddhåga och vacklan , som mellanpartierna ännu icke övervunnit » .
  • Till en början mottagna med misstroende av sjukvårdens män , ha de nu övervunnit detta och börja alltmer anses böra till de större epidemisjukhusens oundgängliga resurser .
  • Han har lärt sig yrket knacka dörr och övervunnit sin första barnsliga nyfikenhet , som drog honom till prakten i den förnäma delen av grå staden .


Ordanalys

  • övervunnit med betydelsen övervunnit med innebörden . övervunnit tillhör ordklassen seOlika böjningsformer på övervunnit är t.ex .
  • övervunnit med betydelsen övervinner med innebörden besegra, få bukt med. övervunnit tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på övervinner är t.ex övervann, övervunnit, övervinn, övervinna.

övervunnit består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.