övervintring

Så här används ordet övervintring i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Såväl höstsäden som växtligheten på vallarna hade en god övervintring , men kall väderlek och otillräcklig nederbörd under maj och första delen av juni månader hade ett ogynnsamt inflytande på höskörden .
  • 5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där C e 85 / 337-2 mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår , om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10 .
  • 5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där UTVINNING , BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV , OLJA , GAS , KOL , MALM , MINERAL , BERG , NATURGRUS M.M. Berg , naturgrus och andra jordarter B e 85 / 337-1 som är större än 150 hektar , om verksamheten inte 10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde 1 . omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen ( 1985:620 ) om vissa torvfyndigheter , eller 2 . endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad .


Ordanalys

övervintring består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.