övervakningssystem

Så här används ordet övervakningssystem i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Mikael var överens med Henrik om att sannolikheten för att en sextonårig flicka skulle ha försvunnit frivilligt och lyckats hålla sig dold för alla byråkratiska övervakningssystem i trettiosex år var obefintlig .
  • 3 § En tunnel skall uppfylla föreskrivna säkerhetskrav i fråga om 1 . antal tunnelrör och körfält , 2 . tunnelgeometri , 3 . utrymningsvägar och nödutgångar , 4 . tillträde för räddningspersonal , 5 . nödfickor , 6 . dränering , 7 . brandmotstånd , 8 . belysning , 9 . ventilation , 10 . räddningsstationer , 11 . vattenförsörjning , 12 . vägmärken , skyltar och information , 13 . övervakningssystem , 14 . utrustning för stängning av tunneln , 15 . kommunikationssystem , 16 . strömförsörjning och elkretsar , 17 . brandsäker utrustning , och 18 . trafiken i tunneln .
  • Erfarenheter och data som samlas in genom övervakning av experimentell utsättning av genetiskt modifierade organismer kan vara till hjälp vid utformningen av det övervakningssystem som skall tillämpas efter utsläppandet på marknaden och som krävs för att få marknadsföra produkter som består av eller innehåller genetiskt modifierade organismer .


Ordanalys

övervakningssystem består av 18 bokstäver, varav sex vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

26616 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 26616 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.