övervakningskameror

Så här används ordet övervakningskameror i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Verksamheten fördelades på tre huvudområden : SÄKERHETSKONSULTATIONER , som bestod i att identifiera tänkbara eller inbillade faror ; MOTÅTGÄRDER , som vanligen bestod i installation av dyrbara övervakningskameror , inbrotts- eller brandlarm , elektroniska låsanordningar och datautrustning ; och slutligen PERSONSKYDD till privatpersoner eller företag som upplevde någon form av verkligt eller inbillat hot .
  • TV-kameror , andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de , utan att manövreras på platsen , kan användas för personövervakning och separata tekniska anordningar för att behandla eller bevara bilder som tas upp av sådana utrustningar ( övervakningskameror ) samt 2 . separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud som i samband med användning av övervakningskamera används för personövervakning ( övrig övervakningsutrustning ) .
  • Länsstyrelsen skall också se till att tillståndskravet och anmälningsplikten för uppsatta övervakningskameror som inte tagits i bruk efterlevs .


Ordanalys

övervakningskameror består av 19 bokstäver, varav sju vokaler och tolv konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.