övervakning

Så här används ordet övervakning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Endast en mindre del , av beloppet fordras för deras inlösen ; i övrigt skall summan användas till att upprätta tre nya småstationer på 250 watt , vilka skola sända på samma våglängd och anordnas så att kontinuerlig övervakning av driften ej blir behövlig .
  • Statistiken visade emellertid att antalet kollisioner och kollisionstillbud fortsatte att öka , och när ett brittiskt passagerarflygplan med 31 personer ombord , tillhörigt British European Airways ( BEA ) , den 22 oktober kolliderade med ett italienskt jaktplan inom kontrollerat område vid Nettuno söder om Rom , skred den flygande personalens internationella organisationer till aktion och krävde ökad övervakning av luftvägarna även i Europa och ett bättre samarbete mellan militärt och civilt flyg .
  • Riksdagen antog i juni en ny prisregleringslag , som från den I juli ersatte de tidigare maximipris- och prisregleringslagarna och som lämnade större befogenheter för priskontrollnämnden Härigenom erhölls en effektivare övervakning av prisnivåns rörelser med hänsyn till det försämrade försörjningsläget .


Ordanalys

  • övervakning med betydelsen övervakar med innebörden ha uppsikt över, kontrollera. övervakning tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på övervakar är t.ex övervakade, övervakat, övervaka.

Grundform (Verb) att övervaka
Nutidövervakar
Dåtidövervakade
Supinum har/haft övervakat
Imperativ övervaka

övervakning består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.