övertygelser

Så här används ordet övertygelser i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det var la baronne som hade frågat om hon inte höll med om att man måste vara ytterst försiktig för att inte kränka folks religiösa övertygelser .
  • Han hade talat om kärlek , och plötsligt avundades jag honom , avundades honom hans själsfrid , vissheten i hans övertygelser .
  • Frånsett Kalimo var alla de andras funktioner töckniga , och utan hänsyn till individuella föresatser och övertygelser gjorde man helt enkelt det som låg närmast till hands .


Ordanalys

  • övertygelser med betydelsen övertygelse med innebörden det att vara övertygad. övertygelser tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på övertygelse är t.ex övertygelsen, övertygelser.

Obestämd form övertygelser
Bestämd form övertygelsen
Bestämd form, plural

övertygelser består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.