övertygelsen

Så här används ordet övertygelsen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Polske utrikesministern Beck lät sig länge ledas av övertygelsen , att jämvikt måste skapas mellan de polsk- franska och polsk-tyska förbindelserna , men följde å andra sidan misstroget Sovjets förehavanden , ställde sig misstänksam mot rysk-franska samarbetet och föll tillbaka på Pilsudskis antiryska inställning .
  • Atomenergi i Sverige Om också övertygelsen om atomenergiens stora betydelse för världens framtida kraftförsörjning stärktes , framför allt genom de upplysningar som framkom vid Genève- konferensen , så rådde på många håll osäkerhet om vilka vägar som var de mest ekonomiska .
  • Då regeringen i december lyckades avvärja de krav på lönehöjningar , som den centrala fackliga landsorganisationen plötsligt förde fram , befästes allmänt övertygelsen att inflationsfaran var bemästrad och att några allvarliga störningar av produktionen icke skulle anmäla sig .


Ordanalys

  • övertygelsen med betydelsen övertygelse med innebörden det att vara övertygad. övertygelsen tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på övertygelse är t.ex övertygelsen, övertygelser.

Obestämd form övertygelser
Bestämd form övertygelsen
Bestämd form, plural

övertygelsen består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.