överträffar

Så här används ordet överträffar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det har icke blott på det direkt produktiva området utan även på det organisatoriska i fråga om tillgodogörandet för allmänheten av äldre konst utvecklats ett intresse både från initiativtagare och publik som kanske överträffar allt vad föregående år haft att bjuda .
  • Jordens verkliga rymdrörelse är således en brant spiral , där hastigheten i vertikal led tjugufaldigt överträffar hastigheten i banplanet ( 30 km ) .
  • Jeans antager , att solens och stjärnornas inre utgöres av radioaktiva element , vilkas atomvikt vida överträffar urans , ehuru himlakropparnas lysande gashöljen bestå av även på jorden kända lättare inaktiva ämnen Men den vid de energirika radioaktiva processerna alstrade strålningen når i allmänhet icke fram till gasklotets yta ; den absorberas på vägen .


Ordanalys

  • överträffar med betydelsen överträffar med innebörden vara bättre än, vara överlägsen. överträffar tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överträffar är t.ex överträffade, överträffat, överträffa.

Grundform (Verb) att överträffa
Nutidöverträffar
Dåtidöverträffade
Supinum har/haft överträffat
Imperativ överträffa

överträffar består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.