överträdelse

Så här används ordet överträdelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Höggs världsrekordlopp på 1500 meter vid svenska mästerskapen i augusti var sommarens största idrottshändelse , och hans avstängning på hösten på grund av överträdelse av amatörreglerna blev ett diskussionsämne för hela na tionen .
  • De arresterades omedelbart för förargelseväckande beteende ( överträdelse av förbudet mot lösdriveri ) och brott mot trafiksäkerhetslagen ( handlingar förbjudna på allmän trafikled ) .
  • Det narkotikamål som Jack var mest intresserad av , målet mot Meredith Dawe , tycktes uteslutande bygga på vittnesmålet av en polisagent , en ung man som hade stiftat bekantskap med Dawe och rentav bott i samma hus som han innan han råkade " bevittna " en viss " överträdelse av den allmänna hälsovårdsstadgan " ... Jack ansåg att detta var otillåtligt , faktiskt nästan otroligt ; givetvis skulle han hävda att en polisprovokation förekommit och få Dawe frikänd .


Ordanalys

  • överträdelse med betydelsen överträder med innebörden bryta mot (bestämmelser). överträdelse tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överträder är t.ex överträdde, överträtt, överträd, överträda.

Grundform (Verb) att överträda
Nutidöverträder
Dåtidöverträdde
Supinum har/haft överträtt
Imperativ överträd

överträdelse består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.