överträda

Så här används ordet överträda i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • a . den motiveringen , att en prishöjning på fläsk skulle fresta jordbrukarna att överträda utfodringsförbudet för potatis .
  • Det skulle vara liktydigt med att bryta våra hemliga , tysta fördrag , överträda aldrig formulerade förbud , som bara vi känner till och vars existens ingen utomstående bör ana .
  • Så fort han var säker om vilken väg han skulle ta , ritade Kelderek ett streck i sanden med foten och sa åt dem att inte överträda det förrän ortelganerna var borta .


Ordanalys

  • överträda med betydelsen överträder med innebörden bryta mot (bestämmelser). överträda tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överträder är t.ex överträdde, överträtt, överträd, överträda.

Grundform (Verb) att överträda
Nutidöverträder
Dåtidöverträdde
Supinum har/haft överträtt
Imperativ överträd

överträda består av nio bokstäver, varav fyra vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.