övertecknades

Så här används ordet övertecknades i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • pund , vilket lån som en patriotisk demonstration övertecknades .
  • Av industriemissioner må nämnas Skånska cementaktiebolagets 3~ procent lån till en kurs av 102~ i december , vilket övertecknades , vidare Munkedals aktiebolags konvertering av sitt 5 procent lån till 3 1 / 4 procent lån och en emissionskurs av 102 procent , delvis i samband med nyemission .
  • kr. , som utlades till teckning den 17 / 6 , övertecknades omedelbart emissionsdagen , medan ett annat dylikt , även på 60 milj.


Ordanalys

övertecknades består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.