övertalningskampanj

Så här används ordet övertalningskampanj i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Då kan de vinstdrivna utförarna , försäkringsbolagen och deras konsulter sätta igång en ny övertalningskampanj och rikta in sig på specialutbildad vårdpersonal med stark ställning på arbetsmarknaden : gör gemensam sak och alliera er med den pågående privatiseringen !
  • Beslutet har växt fram under en längre tid och under de senaste tre veckorna har Göran Persson fört en övertalningskampanj .
  • Förbundskaptenerna Lars Lagerbäck och Tommy Söderberg respekterar detta på så sätt att de inte bedriver någon övertalningskampanj .


Ordanalys

övertalningskampanj består av 19 bokstäver, varav sex vokaler och tretton konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.