övertäckta

Så här används ordet övertäckta i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det utgjordes av två stora träd som lutade sig mot varandra och var så insnärjda i murgröna och övertäckta med lavar att de inte bar mer än några enstaka svartnade löv .
  • De långa raderna av bistockar stodo väl övertäckta med råghalm , trälarna drogo upp båtarna , och huskarlarna talade i stallet om höstens sockenfärder och mungottsstämmor .
  • Och han älskade att tänka sig dessa kullar övertäckta av trädgårdar , såsom de voro i den lyckliga trakten omkring Betlehem .


Ordanalys

  • övertäckta med betydelsen tänker över med innebörden tänka länge och ordentligt (på). övertäckta tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på tänker över är t.ex Tänkte, Tänkt, Tänk, Tänka.

Grundform (Verb) att Tänka
Nutidtänker över
DåtidTänkte
Supinum har/haft Tänkt
Imperativ Tänk

övertäckta består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.