översvämning

Så här används ordet översvämning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • " Jag undrar om det ska bli sådan översvämning i år som i fjol , " sade en bonde .
  • Det är stor översvämning där , och det myckna svanfolket , som bor i Hjälstaviken , håller på att få sina bon och ägg förstörda .
  • När den nu tycktes vilja ställa till med en översvämning , blevo alla båtar och ekstockar , som hade varit upplagda på land under vintern , i all hast tätade och tjärstrukna för att kunna sättas i sjön så snart som möjligt .


Ordanalys

  • översvämning med betydelsen över med innebörden förbi en viss gräns. översvämning tillhör ordklassen adv.Olika böjningsformer på över är t.ex .
  • översvämning med betydelsen översvämmar med innebörden täcka med vatten. översvämning tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på översvämmar är t.ex översvämmade, översvämmat, översvämma.

översvämning består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.