överstyrelse

Så här används ordet överstyrelse i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Svenska Röda korsets överstyrelse beslöt den 9 oktober med regeringens medgivande att utsända en ambulans till det krigförande Abessinien ( se särskild artikel ) , förutsatt att de därför nödvändiga medlen kunde insamlas .
  • Så vansinnigt uppdrivna voro börskurserna , och så osunt ansågs börsläget vara av alla kallt resonerande finansmän , icke minst av Federal Reservebankernas överstyrelse , vilken under år och dag sökt hejda spekulationen , men utan att lyckas .
  • Svenska Röda korsets överstyrelse utlyste en riksinsamling till ambulanser , sjukvårdsmateriel m . m . och kunde vid årets utgång redovisa influtna c:a 1 058 000 kr .


Ordanalys

  • överstyrelse med betydelsen övertygelse med innebörden det att vara övertygad. överstyrelse tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på övertygelse är t.ex övertygelsen, övertygelser.

Obestämd form övertygelser
Bestämd form övertygelsen
Bestämd form, plural

överstyrelse består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.