överstiger

Så här används ordet överstiger i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Enligt vad man vid årsskiftet kunde se överstiger importen med 200 miljoner exporten , vilket dock uppväges av skeppsfartens fraktförtjänst på cirka 250 miljoner .
  • Denna överenskommelse gick i korthet ut på följande : Om levnadskostnadsindex den 1 april 1940 med minst sex enheter överstiger index den 1 januari 1940 , sker lönereglering från och med följande månadsskifte , d. v. s. den 1 maj .
  • Nederbörden under året överstiger för landet i sin helhet omkring 20 % den normala årsmängden , som är 510 mm .


Ordanalys

  • överstiger med betydelsen överstiger med innebörden vara mer el. större än. överstiger tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överstiger är t.ex översteg, överstigit, överstiga.

Grundform (Verb) att överstiga
Nutidöverstiger
Dåtidöversteg
Supinum har/haft överstigit
Imperativ överstiga

överstiger består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.