överstepräst

Så här används ordet överstepräst i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Han gjorde dyrkan av Stockholms skärgård till en svensk naturreligion och blev själv dess i hedniska riter , väl förfarna överstepräst .
  • Den allmänneliga kyrkan skulle vara en av folkkyrkor bestående lekamen , och varje folkkyrka ha till styresman icke en konung eller furste , utan en överstepräst , vars tjänare konungen i alla religiösa och moraliska ärenden borde vara .
  • " Så mycket kan man väl begripa , att jag måtte älska min bror och min överstepräst , den store Pilco , mera än dig , herre -- dig !


Ordanalys

överstepräst består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.