överståthållare

Så här används ordet överståthållare i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Beträffande kommunalarbetarna uppnåddes dagarna före jul enighet om ett av överståthållare Elmquist i egenskap av opartisk ordförande framlagt medlingsförslag i fråga om allmänna bestämmelser .
  • Samtidigt med propositionens framläggande uppdrog K. m:t åt överståthållare Torsten Nothin , direktör Felix Hamrin och expeditionschef Nils Quensel , att verkställa utredning och upptaga förhandlingar rörande skydd för de allmänna intressena vid utnyttjandet av Bolidens gruvaktiebolag tillhöriga gruvfyndigheter .
  • I Stockholm tillsatte ungefär samtidigt överståthållare Nothin ett trafikråd i akt och mening att lösa de mest brännande trafik problemen i huvudstaden och skapa bättre samförstånd mellan olika trafikgrupper K. A .


Ordanalys

överståthållare består av 15 bokstäver, varav sex vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.