överskridits

Så här används ordet överskridits i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Skattens motståndare ansåg , att gränsen mellan umbärliga och oumbärliga varor här hade överskridits och att skatten komme att medföra stora kostnadsökningar på olika områden av näringslivet .
  • Några dagar senare hade första försvarslånets totalsiffra överskridits .
  • 3 ) I fall av flagrant våldförande av art. II av denna traktat , eller av flagrant brott mot art. 42 eller 43 av Versaillestraktaten , begånget av någon av de höga fördragsslutande parterna , förbinda sig var och en av de andra att omedelbart komma den part till hjälp mot vilken sådant våld eller brott blivit riktat , så snart sagda makt själv varit i stånd att visa att våldet eller brottet utgör en oprovocerad angrepps- handling , och att på grund av , ettdera att gränsen överskridits av trupper och fientligheter utbrutit , eller att väpnade trupper samlas i den demilitariserade zonen , omedelbart ingripande är nödvändigt .


Ordanalys

  • överskridits med betydelsen överskrider med innebörden gå över el. passera (en gräns). överskridits tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överskrider är t.ex överskred, överskridit, överskrid, överskrida.

Grundform (Verb) att överskrida
Nutidöverskrider
Dåtidöverskred
Supinum har/haft överskridit
Imperativ överskrid

överskridits består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.