överskridande

Så här används ordet överskridande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Villkor : kontant betalning vid leverans , upp till men ej överskridande en fjortondel av bruttoinkomsten ( om sådan gives ) ; alla resekostnader garanterade under alla omständigheter ; begravningsomkostnader betalas vid förefallande behov av oss eller våra representanter om saken ej på annat sätt ordnats .
  • Bland hyresrådets aktioner under året kan nämnas en uppmaning till hyresnämnderna att vid fastställandet av grundhyran i nybyggda hus icke godtaga en tomtanskaffningskostnad , som innebar ett avsevärt överskridande av de priser som i stort sett tillämpats i orten under senare år .
  • Är fullmakten av sådan beskaffenhet , som i 18 § avses , vare rättshandling , som fullmäktigen med överskridande av sin befogenhet företagit , icke gällande mot fullmaktsgivaren , ändå att tredje man var i god tro .


Ordanalys

överskridande består av tretton bokstäver, varav fem vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.