överskredo

Så här används ordet överskredo i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Tre italienska kolonner om sammanlagt 20,000 man överskredo 2 / 10 Eritreas gräns och besatte Mussali-massivet , varefter de sammandrabbade med irreguljära styrkor , tillhörande de krigiska stammarna i Danakil .
  • För detta antagande talar t. ex. utvecklingen av arbetslöshetssiffrorna , vilka ännu under första halvåret lågo på ett betydligt lägre plan än 1923 , men som sedan alltmer närmade sig och för november t. o. m . överskredo motsvarande siffra för sistnämnda år .
  • Tre dagar senare överskredo de framryckande japanerna gränsen till Kwangsi , och under den närmaste tiden fortsattes framryckningen i västra Kwantung och östra Kwangsi .


Ordanalys

  • överskredo med betydelsen överskrider med innebörden gå över el. passera (en gräns). överskredo tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överskrider är t.ex överskred, överskridit, överskrid, överskrida.

Grundform (Verb) att överskrida
Nutidöverskrider
Dåtidöverskred
Supinum har/haft överskridit
Imperativ överskrid

överskredo består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.