överskottskraft

Så här används ordet överskottskraft i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Stora vattenkvantiteter pumpas därvid upp med överskottskraft till högt belägna reservoarer eller sjöar , varefter vattnet vid behov får alstra energi i vattenkraftverk .
  • Över Krångedebolagets linje Ånge-Horndal sammanknöts provisoriskt övre Norrland med Mellansverige , varigenom betydande mängder överskottskraft kan tillgodogöras .
  • I Sverige igångsattes Sillre kraftverk , som har den största fallhöjden i vårt land , 200 meter , och som är avsett för kraftförädling , d. v. s. för tillgodogörande av överskottskraft .


Ordanalys

överskottskraft består av 15 bokstäver, varav fyra vokaler och elva konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.