översinnliga

Så här används ordet översinnliga i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Med sina av geniets egenart präglade orkesterdikter , från En sagas sällsamma töckensyner till femte symfoniens översinnliga skönhetsdrömmar , hänförde han lyssnande skaror , vilka i brusande hyllning betygade mästaren sin beundran och tacksamhet .
  • Båda förstodo på samma sätt den jordens dröm de gemensamt drömde och den översinnliga tro , som välvde sig ljus och utan tungsint grubbel över dem båda .
  • Eller predikar man det översinnliga blott och bart , förkastar vad till jorden hörer , framför allt all glädje , tellurisk nytta och det goda , som Gud har skapat under solen , vilket till följe av denna egenskap skall vara ett lågt , samt , i och härmed utan något vidare , absolut syndigt .


Ordanalys

översinnliga består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.