översättningslitteraturen

Så här används ordet översättningslitteraturen i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Icke heller kan den ymniga bokalstringen betraktas som en exponent för den litterära skaparförmågan , och även om rättvisan fordrar det medgivandet , att översättningslitteraturen utgör den största procenten av senare års bokproduktion , visar det sig vid försöket att avskilja det mera värdefulla , som åstadkommits av årets svenska författare , att den kvarstående numerären blir ganska låg i jämförelse med massan av det utkomna .
  • Under nuvarande förhållanden skulle man kanske väntat att översättningslitteraturen , där den engelskspråkiga hos oss som i de flesta andra länder dominerar , skulle minskats , men tvärtom hade den ökats rätt väsentligt sedan föregående år .
  • I översättningslitteraturen ingick år 1945 liksom förut år 1944 rätt många böcker från äldre skeden , och fortfarande måste man göra reflexionen att de tillgängliga och tänkbara böckerna av i dag tydligen inte räckt till för att fylla behovet .


Ordanalys

översättningslitteraturen består av 25 bokstäver, varav nio vokaler och 16 konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.