överröstade

Så här används ordet överröstade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Men Pippi kom lyckligt och väl över till trädet med pojkarna , och då hurrade alla människorna nere på torget , så att det dånade i den mörka kvällen och överröstade eldens brus .
  • Snart flammade alla de tre gamla längorna som stora bål , och brandens tordönsliknande buller överröstade klämtslag och trumvirvlar .
  • De överröstade varandra med vilda krigsrop , men när de oförmodat igenkände konungen mitt ibland sig , när hans häst trampade på deras mantlar och kaftaner , då sänkte de sina spjut och kastade sig med pannan mot marken .


Ordanalys

  • överröstade med betydelsen överröstar med innebörden låta högre än, ropa högre än. överröstade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överröstar är t.ex överröstade, överröstat, överrösta.

Grundform (Verb) att överrösta
Nutidöverröstar
Dåtidöverröstade
Supinum har/haft överröstat
Imperativ överrösta

överröstade består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.