överordnad

Så här används ordet överordnad i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Den nyss citerade hänvisningen till motsättningen mellan rådande former och de självstyrande väldenas verkliga frihet från någon överordnad bestämmanderätt utfylles med förklaringen att rådande administrativa , legislativa och judiciella former ej helt och hållet överensstämma med den definition , som givits på en självstyrande riksdels autonomi .
  • skrek Thorvaldsen och hoppade ner till honom och gav honom en örfil , men så lade han sig på knä bredvid den gråtande pojken och det var bara en överordnad järnvägstjänstemans uppmärksamhet som räddade dem från att bli manglade till slarvsylta av Korsörexpressen som en halv minut senare rullade in , dragen av ett eldsprutande lok .
  • Man får inte ta illa upp om någon överordnad skulle bli obehärskad .


Ordanalys

  • överordnad med betydelsen överordnad med innebörden som har högre rang. överordnad tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på överordnad är t.ex överordnat, överordnade.

överordnad består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.