överlåtas

Så här används ordet överlåtas i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Dess förhistoria går tillbaka ända till 1867 , då lantdagen beslöt att de ryska donationsgodsen inom Viborgs län skulle inlösas av finländska staten , vilket beslut även godkändes i Petersburg , Donationsgodsens jord skulle överlåtas åt bönderna , som brukade densamma , och åt dessa , de s. k. landbönderna , skulle skattebrev i sinom tid utfärdas .
  • Utan hinder av beslaget fick stråfoder överlåtas till den särskilt bildade organisationen Svenska stråfoderhandelsföreningen .
  • På en konferens den 10 till 15 november i Washington beslöt Truman , Attlee och Mackenzie King att frågan om internationell kontroll över atomkraften skulle överlåtas till en särskild av FN utsedd kommission sedan betryggande garantier uppnåtts .


Ordanalys

  • överlåtas med betydelsen överlåter med innebörden ge äganderätten till, lämna över. överlåtas tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överlåter är t.ex överlät, överlåtit, överlåt, överlåta.

Grundform (Verb) att överlåta
Nutidöverlåter
Dåtidöverlät
Supinum har/haft överlåtit
Imperativ överlåt

överlåtas består av nio bokstäver, varav fyra vokaler och fem konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.