överlåtande

Så här används ordet överlåtande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det var ett hemskt , oroligt och likväl enformigt liv , som Erika förde på den kala ön , men vanan och kärleken till hennes fosterdotter i förening med den djupt nedslående känslan , att hon icke var älskad på någon annan fläck av jorden , att intet hjärta fanns , som längtade efter hennes eller ens frågade efter var hon vistades , bildade i hennes inre värld ett slags stillastående lugn , ett medvetslöst överlåtande åt ödet .
  • Men det hindrar inte att detta överlåtande av det mest ursprungliga av allt till skickliga specialisthänder och speciella miljöer har bidragit till att fjärma oss från det genuina .
  • Samverkansavtalet ska innehålla motsvarande villkor som gällt för den överlåtande sjukgymnastens rätt till ersättning .


Ordanalys

  • överlåtande med betydelsen överlevande med innebörden person som överlever. överlåtande tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överlevande är t.ex .

överlåtande består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.