överlämnande

Så här används ordet överlämnande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid båda gåvornas överlämnande i alltingsbyggnaden i Reykjavik uttryckte alltingspresidenten Islands tacksamhet på fulltonig svenska .
  • Därvid framkom denne med ultimativa krav på Memelområdets omedelbara överlämnande till Tyskland .
  • De av Molotov såsom » mycket blygsamma » betecknade kraven gällde nämligen - förutom överlämnande av några öar i Finska viken - arrenderätten till » ett litet stycke finskt territorium vid Finska vikens utlopp ( Hangö ) att användas som flottbas » samt att landgränsen norr om Leningrad » skötes ett par dussin kilometer mot norr » .


Ordanalys

  • överlämnande med betydelsen överlämnar med innebörden lämna ifrån sig, räcka över. överlämnande tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överlämnar är t.ex överlämnade, överlämnat, överlämna.

Grundform (Verb) att överlämna
Nutidöverlämnar
Dåtidöverlämnade
Supinum har/haft överlämnat
Imperativ överlämna

överlämnande består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.