överlämnad

Så här används ordet överlämnad i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • Den närmaste tiden förflöt relativt lugnt , bortsett från intensiva finska försvarsberedelser samt smädliga och hotfulla utfall mot Finland i rysk press och radio , tills Molotov den 26 / 11 i en till finske ministern i Moskva överlämnad not plötsligt krävde , att de finska trupperna omedelbart skulle draga sig 20 à 25 km tillbaka från finsk-ryska gränsen .
 • En i samband med högtidligheterna överlämnad donation till upprättandet av en professur i allmän idéhistoria omtalas i avdelningen » Vad sig i riket tilldragit » .
 • Psalmbokskorrekturets uppsättande och normalupplagans tryckning hade tidigare anförtrotts åt Svenska kyrkans diakonistyrelses bokförlag , men senare delen av uppgiften - överlämnad åt Almqvist & Wiksells boktryckeri i Uppsala - hade ej på allvar kunnat igångsättas på grund av väntade eventuella justeringar i psalmbokskorrekturet från K. m:ts sida .


Ordanalys


  överlämnad består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.