överläggningarna

Så här används ordet överläggningarna i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Kl. 10 på morgonen den 19 oktober återupptogos överläggningarna mellan de nordiska utrikesministrarna i utrikesdepartementet och pågingo till kl. 12 , då samtliga begåvo sig till sammanträde med statscheferna på Slottet , där mötets förhandlingar avslutades .
  • Sedan diskussionen avslutats , gav ordföranden en sammanfattning av de förslag och synpunkter , som framkommit under överläggningarna , varefter han föredrog ett förslag till resolution , som utarbetats i samråd med representanter för de båda huvudorganisationerna .
  • I båda betonades det goda samarbetet med de i överläggningarna deltagande amerikanska intressenterna samt att utsikter syntes råda till ett gynnsamt resultat , men att förhandlingarna givetvis ännu endast varit av preliminär art.


Ordanalys

  • överläggningarna med betydelsen överläggning med innebörden diskussion, förhandling. överläggningarna tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överläggning är t.ex överläggningen, överläggningar.

Obestämd form överläggningar
Bestämd form överläggningen
Bestämd form, plural

överläggningarna består av 16 bokstäver, varav sex vokaler och tio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.