överklagan

Så här används ordet överklagan i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


 • 5 § I ärenden som prövas av länsstyrelser eller kommunala nämnder ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna 1 . i 22 kap. 1 § första stycket om ansökans form och innehåll , 2 . i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den , 3 . i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3 , 5 och 8 §§ , 4 . i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll , 5 . i 22 kap. 6 § om talerätt , 6 . i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet , 7 . i 22 kap. 12 § om sakkunniga , 8 . i 3 kap. 4 § lagen ( 2010:921 ) om mark- och miljödomstolar om undersökning på platsen , 9 . i 22 kap. 25 § första stycket 1-3 och 5-11 samt andra stycket sista meningen och tredje stycket om tillståndsdoms innehåll , 10 . i 22 kap. 26 § om särskild dom , 11 . i 22 kap. 27 § första stycket , andra stycket andra meningen samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter , 12 . i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförordnande , och 13 . i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap. 12 § .
 • Miljödomstolen avslår parets överklagan .
 • När kvinnan kom till bostaden den 26 februari hörde hon skrik från både mannen och barnet , och såg hur sambon höll barnet i " ett hårt grepp " , enligt överklagan .


Ordanalys


  överklagan består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

  Andra har sökt exempelmeningar på:
  Antal sidor:

  28228 st

  Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
  Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

  Vill du synas här?

  ©2021 Ordetsmening.se

  En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
  Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.