överklagade

Så här används ordet överklagade i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Quisling överklagade domen , som dock fastställdes av höjesterett den 13 oktober .
  • 2 ) Så snart som Nationernas förbunds Råd är övertygat därom att sådant våld eller brott blivit begånget , skall det utan dröjsmål meddela dess förekomst till signatärmakterna av denna traktat , vilka var för sig förbinda sig att i sådant fall var och en omedelbart komma den makt till hjälp , mot vilken den överklagade handlingen är riktad .
  • Hovrätten förkortade emellertid avsevärt straffarbetstiden , men justitiekanslärsämbetet överklagade utslaget .


Ordanalys

  • överklagade med betydelsen överklagar med innebörden begära att en högre myndighet ändrar ett beslut el. en dom. överklagade tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överklagar är t.ex överklagade, överklagat, överklaga.

Grundform (Verb) att överklaga
Nutidöverklagar
Dåtidöverklagade
Supinum har/haft överklagat
Imperativ överklaga

överklagade består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.