överingenjör

Så här används ordet överingenjör i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid årets högtidssammankomst utdelade Ingenjörsvetenskapsakademien mindre guldmedaljen till överingenjör Patrik Rydbeck för hans förtjänstfulla arbeten på fabriksorganisationens område och till civilingenjör Per Ågren för hans tekniskt och vetenskapligt betydelsefulla medverkan vid utarbetande av en metod för utvinning av elementärt svavel ur svavelsyrehaltiga rökgaser särskilt beträffande driftskontrollen .
  • Bland de arbeten , som utfördes på Ingenjörsvetenskapsakademiens laboratorier , märkes bearbetningen av ett från överingenjör Stålhane härrörande förslag till användning av de stora mängder arsenik , vilka erhållas såsom avfall vid förädling av de nyupptäckta malmerna i Västerbotten .
  • N . Hedulff ( ordförande ) , direktör Bertil Almgren , agronom Ove Jensen , direktörerna Albin Johansson och Viking Johnsson , överingenjör B . Sundfeldt samt andre sekreteraren hos Landsorganisationen Gustav Vahlberg .


Ordanalys

överingenjör består av tolv bokstäver, varav fem vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.