överindividuell

Så här används ordet överindividuell i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Det lidande , som filmen framställer , bör alltså ha en påvisbar överindividuell vinning som frukt -- det får inte vara en person , som räddas genom hjältens undergång , då kunde han ju lika gärna ha räddat sig själv !
  • Man behöver inte tro på Gud för att kunna prata om vädret eller om tullsatser ; men man måste tro på en överindividuell , en icke i individuell mening subjektiv sanning för att alls kunna prata , resonera,filosofera om vad det vara må .
  • Det var ett steg i upphävandet av individualismen och skapandet av en ny överindividuell känsla , det som ryska filosofer kallar ” sobornost ” .


Ordanalys

överindividuell består av 15 bokstäver, varav sju vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.