överhetens

Så här används ordet överhetens i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Över dem kastar han överhetens mantel och fordrar för dem ovillkorlig lydnad , ehuru han själv ställt sig olydig mot sin andliga överhet , påven , och sin världsliga överhet , kejsaren .
  • Han lägger ska i överhetens mun , anger därmed ett tvång uppifrån och markerar samtidigt sitt avståndstagande från maktens påbud , ett trots mot utbildningens kvävande former .
  • Nej du , mördarn , i den här delen av socknen gäller inte överhetens lagar och förordningar .


Ordanalys

  • överhetens med betydelsen överhet med innebörden de som har makten i samhället. överhetens tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på överhet är t.ex överheten, överheter.

Obestämd form överheter
Bestämd form överheten
Bestämd form, plural

överhetens består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.