överhöljd

Så här används ordet överhöljd i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Efter ett par år började det växa mossa och lav på den , torrt gräs och torra löv blåste ner över den om höstarna , och om våren blev den överhöljd av nedrasade stenar och grus .
  • Trossvagnarna skramlade med sin last av proviantsäckar och sjuka och ibland med en överhöljd likkista .
  • Efter ett par år började det att växa mossa och lav på den , torrt gräs och torra löv blåste ner över den om höstarna , och om vårarna blev den överhöljd av nedrasande stenar och grus .


Ordanalys

överhöljd består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.