övergreppet

Så här används ordet övergreppet i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Bortsett från tårarna som orsakats av den rena fysiska smärtan under själva övergreppet fällde hon inte en enda tår .
  • Det inledande sexuella övergreppet - som i juridiska termer definierades som sexuellt ofredande och utnyttjande av person i beroendeställning , och teoretiskt kunde rendera Bjurman upp till två års fängelse - varade bara några korta sekunder .
  • I noten krävdes , att det begångna övergreppet skulle bli föremål för vederbörlig beivran .


Ordanalys

  • övergreppet med betydelsen övergrepp med innebörden otillbörligt el. olagligt tvång el. våld mot enskild person särskilt om kroppsligt våld. övergreppet tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på övergrepp är t.ex övergreppet, övergrepp, övergreppen.

Obestämd form övergrepp
Bestämd form övergreppet
Bestämd form, pluralövergreppen

övergreppet består av elva bokstäver, varav fyra vokaler och sju konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.