övergångar

Så här används ordet övergångar i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Vid den senare processen , som är förbunden med ljusutveckling , äro även » förbjudna » övergångar vanliga , och därvid uppstå de s. k. nebuliumlinjerna .
  • Den ytterligt ringa täthet , som råder i Vintergatans diffusa nebulosor och även i norrskensskiktet , skapar exceptionella förhållanden ; s. k. förbjudna övergångar mellan elektronbanorna bli så vanliga , att de därvid emitterade linjerna rent av bli de mest intensiva i hela det synliga spektret .
  • Därvid alstras de linjer , som förr tillskrevos » nebulium » , men som nu visats tillhöra kvävets och syrets gnistspektra och uppstå vid övergångar inom atomer , som berövats en eller två av sina yttersta elektroner .


Ordanalys

  • övergångar med betydelsen övergång med innebörden det att passera från en punkt till en annan, växling, byte. övergångar tillhör ordklassen substantiv. Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring. Olika böjningsformer på övergång är t.ex övergången, övergångar.

Obestämd form övergångar
Bestämd form övergången
Bestämd form, plural

övergångar består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.