överflyttning

Så här används ordet överflyttning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Utvecklingen av privatbankernas rörelse i övrigt åskådliggöres genom följande sammanställning ( mill , kr ) : En fortsatt överflyttning av medel frän bankernas depositions- och kapital- samt giroräkningar till andra placeringsobjekt , främst då obligationer , ägde rum , ehuru icke i samma grad som föregående år .
  • Karakteristiskt för de senare åren är en tendens till överflyttning på allmänheten av en del av bankernas risker .
  • ) : Man finner av siffrorna , att samtidigt som inlåningen minskats , har den överflyttning av tillgodohavanden från giro- samt depositions- och kapitalräkning till löpande räkning , vilken på grund av de förbättrade villkor , som bankerna våren 1922 införde för detta slag av inlåning ( uppsägningsräkning med 14 dagar upps .


Ordanalys

överflyttning består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.