överflygning

Så här används ordet överflygning i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Svenska protester eller föreställningar föranleddes den 2 oktober också genom uppbringandet av den lettiska ångaren Imanta inom svenskt territorialvatten samt på grund av överflygning av svenskt territorium , som tyskt militärt flyg gjort sig skyldigt till .
  • Den 9 mars meddelades , att svenska regeringen protesterat i Berlin mot överflygning av Ystad .
  • Vid konferensens avslutande förelågo fem handlingar för undertecknande : 1 ) Slutprotokoll ; 2 ) Interimsöverenskommelse för reglering av den internationella luftfarten under de närmaste tre åren ; 3 ) En allmän luftfartskonvention med tekniska bilagor ; 4 ) Överenskommelse om två friheter : rätt till fri överflygning och rätt till tekniska mellanlandningar samt 5 ) Överenskommelse om fem friheter : rätt till fri överflygning , rätt till tekniska mellanlandningar , rätt att avlämna last från hemlandet i en främmande stat , rätt att ombordta last i ett främmande land för befordran till hemlandet och rätt att befordra last mellan två främmande länder .


Ordanalys

överflygning består av tolv bokstäver, varav fyra vokaler och åtta konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.