överflödig

Så här används ordet överflödig i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Far har hållit sig hemma mycket på sistone , han behövs inte längre på firman ; det måste vara trist att känna sig så överflödig .
  • En senkommen och överflödig farhåga .
  • Bland mera uppseendeväckande tekniska nyheter under diskussion och utprovning på skeppsbyggnadsområdet må nämnas en förbättrad propelleranordning , bestående av inbyggnad av ledskenor eller s. k. kontrapropeller för åstadkommande av en riktigare och effektivare vattengenomströmning , samt en rätt anmärkningsvärd roderkonstruktion , vilken gör styrmaskinen överflödig ( Flettnerrodret ) .


Ordanalys

  • överflödig med betydelsen överflödig med innebörden som inte behövs, onödig. överflödig tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på överflödig är t.ex överflödigt, överflödiga.

överflödig består av tio bokstäver, varav fyra vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.