överfallslarm

Så här används ordet överfallslarm i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • En bit innanför entrén fanns en övervakningskamera som hon kastade en blick på och ignorerade ; kameran var en modell som Milton Security saluförde och som aktiverades först om ett inbrotts- eller överfallslarm gick i fastigheten .
  • 2 § En larmanläggning får efter särskilt tillstånd direktanslutas till larmmottagare hos polisen , om 1 . anläggningen är inrättad för att vidarebefordra en manuellt utlöst signal i händelse av överfall , rånhot eller liknande angrepp ( överfallslarm ) och den som skyddas av anläggningen kan antas riskera att bli utsatt för sådana angrepp , 2 . anläggningen är inrättad för att automatiskt vidarebefordra en signal vid intrång i det utrymme som skyddas av anläggningen ( inbrottslarm ) och skydds- objektet är av särskild betydelse för totalförsvaret eller tillhör Posten Aktiebolag eller bankväsendet , 3 . det i annat fall än som angetts vid 1 eller 2 finns särskilda skäl för direktanslutning .
  • Sådana medgivanden till direktanslutning som har lämnats före ikraftträdandet gäller som tillstånd enligt denna förordning , om medgivandet avser överfallslarm eller inbrottslarm som anges i 2 § första stycket 2 eller om det har lämnats av rikspolisstyrelsen .


Ordanalys

överfallslarm består av tretton bokstäver, varav fyra vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.