överförts

Så här används ordet överförts i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Pengarna hade överförts till Schweiz , där en kvinnlig medhjälpare hade omsatt summan i anonyma privatobligationer .
  • Riksbaneret , som överförts från Riddarholmskyrkan , hade högtidligt inburits , omgivet av vakt , och överlämnats till general C .
  • Likaledes har läroverksrektorernas organisatoriska och administrativa arbetsuppgifter överförts till den kommunala skolstyrelsen .


Ordanalys

  • överförts med betydelsen överför med innebörden flytta från en punkt till en annan. överförts tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överför är t.ex överförde, överfört, överför, överföra.
  • överförts med betydelsen överförd med innebörden bildlig. överförts tillhör ordklassen adjektiv. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Olika böjningsformer på överförd är t.ex överfört, överförda.

Grundform (Verb) att överföra
Nutidöverförd
Dåtidöverförde
Supinum har/haft överfört
Imperativ överför

överförts består av nio bokstäver, varav tre vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.