överförande

Så här används ordet överförande i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Under året dryftades , huvudsakligen i samband med världskraftkonferensen , stora projekt rörande utnyttjande av vattenkraft , nämligen överförande av en million hästkrafter från vattenkraftområdena i södra och östra Norge över Danmark till Nordtyskland .
  • Om deras möjligheter att bryta sig nya banor i det ockuperade landet och om besegrandet av de oerhörda svårigheter , som förknippades med realiserandet av tyskbalternas egendom , avvecklandet av deras affärer och de likvida medlens överförande till Tyskland - allt anförtrott åt blandade baltisk-tyska statliga organ - kunde man lika litet bilda sig ett klart begrepp som om den framtida inre utvecklingen i de tre realiter från de fria staternas lista strukna baltiska länderna .
  • Serumbehandlingen är för övrigt en så pass komplicerad sak , att den gärna kräver patientens överförande till sjukhus , en för patienten ganska påfrestande åtgärd med hänsyn till det påverkade allmäntillstånd , som utmärker lunginflammationspatienter .


Ordanalys

  • överförande med betydelsen överför med innebörden flytta från en punkt till en annan. överförande tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överför är t.ex överförde, överfört, överför, överföra.

Grundform (Verb) att överföra
Nutidöverför
Dåtidöverförde
Supinum har/haft överfört
Imperativ överför

överförande består av elva bokstäver, varav fem vokaler och sex konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.