överensstämmer

Så här används ordet överensstämmer i meningar.

Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används.
Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm.)


  • Observationerna visa att även ionisationsenergiens värde fullständigt överensstämmer med det av Bohr beräknade .
  • Ett nidporträtt som nära nog visar drag som överensstämmer med signalementet Vasa gav : " En grov best och skogssälle som är föga bättre än ett skändligt djur . "
  • Innan en energirelaterad produkt eller en energirelaterad del släpps ut på unionsmarknaden eller tas i bruk inom unionen ska tillverkaren eller dennes representant se till att det görs en bedömning av om produkten eller delen överensstämmer med de krav som ställs i föreskrifter som meddelats med stöd av 5 § eller i föreskrifter i en genomförandeåtgärd enligt artikel 15 i direktiv 2009 / 125 / EG ( bedömning av överensstämmelse ) .


Ordanalys

  • överensstämmer med betydelsen överens|stämmer med innebörden ha likheter, passa ihop. överensstämmer tillhör ordklassen verb. Verb är något du kan göra, till exempel se och höra. Olika böjningsformer på överens|stämmer är t.ex överensstämde, överensstämt, överensstämma.

Grundform (Verb) att överensstämma
Nutidöverens|stämmer
Dåtidöverensstämde
Supinum har/haft överensstämt
Imperativ överensstämma

överensstämmer består av fjorton bokstäver, varav fem vokaler och nio konsonanter.

Andra har sökt exempelmeningar på:
Antal sidor:

28228 st

Ordetsmening växer för varje dag. Nu består sajten av 28228 sidor, där varje sida innehåller exempelmeningar om det specifika ordet. Vid varje sökning på Ordetsmening så letar programmet efter nyckelord, som sedan indexeras som en egen sida om det specifika ordet. Ordetsmening är en gratistjänst. som listar exempelmeningar där sökordet används. Meningarna är hämtade från skön- och facklitteratur, tidningar mm. Meningarna granskas inte manuellt.
Ordetsmening använder API-data från Göteborgs Universitet, Språkbanken Korp, som är Språkbankens konkordansverktyg och som är utvecklat av Lars Borin, Markus Forsberg och Johan Roxendal.

Vill du synas här?

©2021 Ordetsmening.se

En gratistjänst för att söka efter exempelmeningar.
Vi reservear oss för buggar i APIet. Orden granskas inte manuellt utan vi använder öppna källor.